Atatürk Orman Çiftliği Arazisinde Yok Edilen Milli Bilinç

· ·

ataturk-orman-ciftligi

1094 görüntüleme

Henüz yeni kurulan cumhuriyetimizde 1925 yılında tarıma öncelik etmesi amacıyla Atatürk’ün görüş bildirmesiyle oluşturulan Atatürk Orman Çiftliği, bu özelliğiyle milletimiz için bir simge niteliğindeydi. Başlangıçta bataklık ve çorak bir arazi olan bu alan kurutularak ıslah edilmiş, cumhuriyet tarımının başlatılması ve geliştirilmesi için tarımsal üretime de başkentlik yapmıştır.

ataturk-orman-ciftligi-ilk-yillari-fotografi

Ülkemizde modern tarımın yapılabilmesi için tarım aletleri bu çiftlikte  üretilmiş; çiftçi, tarım gereçlerinin kullanımı konusunda eğitilmiş ve desteklenmiştir. Tarımsal üretimde bir planlama yapılmış, yetiştirilecek tohumlar belirlenmiş ve bu türler üzerinde araştırmalar ve geliştirmeler yapılmıştır. Tarımın yanı sıra modern hayvancılığın da temelleri burada atılmıştır. Et ve süt yönünden en verimli büyük ve küçükbaş hayvanlar araştırılmış ve yetiştirilip çoğaltılarak köylülere dağıtılmıştır.

ataturk-orman-ciftliginde

Bu topraklarda bağımsızlığın kazanılmasından sonra ülkenin her alanda ilerlemesi için çaba gösteren Mustafa Kemal Atatürk, “Milli ekonominin temeli tarımdır.” sözüyle tarımın önemini vurgulamış ve bunun gereklerini yerine getirerek tarım ve hayvancılığın o gününü ve geleceğini planlamıştır.

ataturk-orman-ciftligi-hayvancilik

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde, bozkırın hakim olduğu bir bölgede oluşturduğu bu arazi, parklar, mesire yerleri, lokantalar, havuzlar, hayvanat bahçesi ve yüzme havuzları da yapılarak halkın her kesiminden insanların buluştuğu, yeşillikler içinde rahatça nefes alabileceği bir alan haline getirilmiştir.

ataturk-orman-ciftligi-havuzu

İlk yıllarda çiftlikte, meşrubat, süt ürünleri, bal üretim fabrikaları ve imalathaneleri kurulmuş, diğer yandan sebze, meyve yetiştirilerek halka hem ucuz ve kaliteli gıda sağlanmış hem de modern tarım uygulanarak gıdada kendi kendine yetebilen bir ülke oluşturulmuştur. Tarım aletlerinin üretildiği ve onarıldığı tarımı destekleyen fabrikalar; hayvancılığın sonucunda elde edilen derilerin işlendiği deri fabrikası yine bu alanda kurulmuştur.

orman-ciftligi-meyve-sut-uretimi-afisleri

Ankara tüm bu kazanımlarıyla cumhuriyete sadece yönetimsel değil üretimsel olarak da başkentlik yapmıştır.

1937 yılında Hazine’ye bağışlanan Atatürk Orman Çiftliği arazisi, 1950 yılında kurulan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün kurulmasıyla çıkarılan kanunla bu arazinin gerçek veya tüzel kişilere devredilebilmesinin önü açılmıştır. 1983 yılına kadar geçen süreçte devletin bu arazisindeki değerler tek tek devletin elinden çıkarılmıştır. Özel şirketlere kiraya verilmiş veya satılmıştır. Ayrıca, Ankara’nın altyapı ve yol geçişleri için Orman Çiftliği Arazisi kullanılmaya başlanarak arazi tarım yapılabilir özelliğini kaybetmeye başlamıştır. Burada tarım aletleri üreten fabrika kapatılmış, Arazide yetiştirilen büyük baş hayvan sayısının azaltılmasıyla hem süt ve süt ürünleri üretimi düşmüş hem de sonuç olarak deri fabrikası da kapatılmıştır.

2006 yılında Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü kuruluş kanununa yeni maddeler eklenerek Ankara Büyükşehir Belediyesine çiftliğe rahatça müdahele edebilecek ve rantın önünü açacak geniş yetkiler verilmesiyle asıl kıyım başlamıştır.

ataturk-orman-ciftligi-cumhurbakanligi-kulliyesi

Tapusu Orman Genel Müdürlüğüne ait olan Gazi Yerleşkesi 1. Derece Sit alanıyken, 2011 yılında çıkarılan bir yasayla 3. derece Sit Alanına dönüştürülerek arazinin imara açılması sağlanmıştır. Daha sonra TOKİ’ye devredilerek bugünkü adıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatının yapılması için ilk adım atılmıştır. Arazinin öncesi ve sonrasının kuşbakışı görüntüsü incelendiğinde birkaç bin ağacın bu inşaat için kesildiği görülmektedir.

ataturk-orman-ciftlgi-once-sonra

Kurulduğunda 52 bin dekar olan Atatürk Orman Çiftliği Arazisi, geçmişten günümüze gelene kadar hem fabrikalarını kaybetmiş hem de tarım ve hayvancılığını başlattığı yerde çökerterek dışa bağımlı hale gelmiş ve arazi 33 bin dekara düşmüştür.

2014 yılında tarih 14 Nisanı gösterdiğinde Atatürk Orman Çiftliği Arazisinin 186 dönümlük kısmı hülle yoluyla TOKİ üzerinden 88 milyon dolara ABD’ye satılmıştır.

ataurk-orman-ciftligi-arazisi-haberi-sozcu-gazetesi

Çukurambar semtinde yapımına başlanan yeni ABD Büyükelçiliği binası yerleşkesinin de bulunduğu parsel, Atatürk Orman Çiftliği arazisinden, 186 bin 441 metrekarelik kısmın satılması hakkında kanun ile AOÇ’tan koparılmıştı. Arazi daha sonra parsellere bölünüp Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmişti.

abd-buyukelciligi-insaati

Gazi Üniversitesi de 2014’te kendi payını TOKİ’ye devretmişti. Ancak bu devir için Gazi Üniversitesi’ne verilmesi gereken parayı, bir inşaat şirketi ödeyerek, TOKİ  arsayı ABD misyonuna büyükelçilik binası yapılması için 11 Nisan 2014’te 88 milyon dolara satmış ve 3 yıl sonra da arazide inşaat başlamıştır.

abd-buyukelciligi-insaat-alani

Türk milleti için manevi değeri olan  bu değerin yanıbaşına diktirilmesi her bilinçli Türk vatandaşının yüreğini burkmuştur. Uluslararası kanunlar gereği bir ülkenin yabancı bir ülkede büyükelçiliğinin bulunduğu alan o ülkenin toprağı sayılmaktadır. Atatürk Orman Çiftliği arazisinin yanında Amerikan toprağı oluşturulması hiçbir şekilde milli duygularla bağdaşmamaktadır.

2019 yılına gelindiğinde, arazisinin 250 bin metrekaresi Özel Kuvvetler Komutanlığına konuşlanma yeri olarak kiralanarak Orman ve tarım alanı olma özelliğinden iyice uzaklaştırılmıştır.

Atatürk’ün örnek olarak milletine bıraktığı bu mirası korumayarak tahrip edenlerin ve yabancılara teslim edenlerin milli duyguların çok uzağında oldukları oldukça açıktır.

9 Nisan 2019

Sevebilirsin...